rss

6.30 -  8.45  dzieci przychodzą do placówki
          / zabawy dowolne na sali wynikające z własnej
          aktywności /;
 8.45 -  9.00 krótkie ćwiczenia poranne;
 9.00 -  9 30 śniadanie;
 9.30 - 10.00 zabawy w kącikach zabaw;
10.00 - 11.30 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze:
           - zajęcia muzyczno-taneczne
           - zajęcia teatralne
           - ćwiczenia logopedyczne
           - zajęcia z j.angielskim
           - zajęcia plastyczne
           - zabawy na placu zabaw /przy odpowiednich warunkach
           pogodowych/
 11.30 - 12.00 przygotowanie do posiłku / zabiegi
 higieniczno-fizjologiczne /
 12.00 - 12.30 OBIAD
 12.30 - 14.30 leżakowanie
 14.30 - 15.00 podwieczorek
 15.00 - 17.30 zabawy dowolne w/g zainteresowań indywidualnych dzieci
23 cze | Możliwość komentowania Plan dnia została wyłączona